Header Image

Erik Mattsson

Moderator, Ordrum

Erik Mattsson är föreläsare och rådgivare i kommunikation och är flitigt anlitad som moderator och mötesledare. Erik arbetar med humor som vapen och lockar ofta till både skratt och insikter. Att själv illustrera istället för att bara påstå är hans huvudteknik och med sin stora förmåga att exemplifiera och visa lockar han både till skratt och till insikter. Erik kommer att guida oss genom EID2018 och då han numera är hemmahörande i Göteborg blir det säkerligen några inslag med lokal anknytning till västkusten.