Header Image

Jens Eriksson

Systemutvecklare, Enghouse Interactive

Jens arbetar på utvecklingsavdelningen som systemutvecklare. Han har lång erfarenhet av Trio Enterprise och har förutom utveckling arbetat med leveranser och support. Som utvecklare har han framför allt arbetat med kopplingar mot externa kalender- och e-postsystem.