Header Image

Michael Stubbing

Managing Director Enghouse Interactive, West & Northern Europe

Michael är ansvarig för Enghouse Interactive ’s verksamheter i Norden, UK och Benelux. Han har ca 30 års erfarenhet av IT och telekom branschen med fokus på verksamhetsstödjande applikations lösningar. Har arbetat i både stora internationella företag men också erfarenhet från mindre Nordiska bolag.