Header Image

Roland Palmqvist

Development Director, Enghouse interactive

Roland är Development Director, Northern Europe med ansvar för Enghouse Interactives utvecklingsverksamhet. Han har en bred erfarenhet av att transformera utvecklingsverksamheter till att fokusera på maximalt värde för kunden och verksamheten genom tydligt realiserade strategier och involverande teamwork. Roland kommer närmast från Sveriges Radio där han var utvecklingschef med ansvar för metod och teknikutveckling samt investeringar.