Alf Kjeller - Senior konsult, Alf Kjeller AB

Alf Kjeller har en lång erfarenhet som teleansvarig, projektledare och konsult inom telefoni. Han började som telefonist för att sedan gå vidare till driftoperatör och chef för på några av Sveriges större telefonväxlar. Sedan ett antal år arbetar Alf som konsult i eget företag med projektledning och kommunikation. Han är generalsekreterare i NTK – Nätverket för telekomanvändare och har ett mångårigt engagemang i Stockholm Pride. Nu senast som kommunikationschef och projektledare för EuroPride 2018 Stockholm Göteborg. Han utbildar också inom telekom och projektledning.