Carmen Karlsson – Servicehandläggare, Falkenbergs kommun

Carmen har arbetat på Falkenbergs kommuns Kontaktcenter sedan våren 2018.
Förutom att arbeta som servicehandläggare så administrerar hon kommunens telefoni och jobbar
med att utveckla användningen av Trio – ett av Kontaktcenters viktigaste redskap.