Erik Mattsson - Föreläsare, Ordrum

Erik Mattsson är föreläsare och rådgivare i kommunikation. Han utbildar i hur vi kan bli bättre på att presentera, bemöta, övertyga, berätta, beröra och skapa goda möten. Erik arbetar med humor som
vapen och lockar ofta till både skratt och insikter. Att själv visa, istället för att påstå, är hans
huvudteknik och hans många exempel skapar förståelse. Han har skrivit Talarkokboken och
Möteskokboken (den senare tillsammans med Anna Jöborn) samt är redaktör till Skrivarkokboken.
Sedan 2014 utbildar han doktorander på Chalmers i populärvetenskaplig presentation och sedan
2001 utbildar han blivande advokater i retorik hos Sveriges Advokatsamfund.
En del av er känner säkert igen Erik från EID2018 på Stenugnsbaden då han var moderator.