Gabriella Hulander – Verksamhetsutvecklare, Falkenbergs kommun

Gabriella har följt med på Falkenbergs kommuns resa från växel till Kontaktcenter. Hon har sedan
2011 jobbat som receptionist, servicehandläggare och är nu även verksamhetsutvecklare.
Jobbar bland annat med att utveckla användningen av Trio – ett av Kontaktcenters viktigaste
redskap.