Helena Ström, Kundservicechef VA SYD

Helena ansvarar för kundservice och hanteringen av kundärenden på ett personligt, professionellt
och effektivt sätt. Hennes bakgrund inom IT-branschen bidrar när nu digitalisering sker på bred front.
Helena kommer att berätta om hur Kundservice snabbt kunde flytta om från kontoret till att jobba
hemma med bibehållen effektivitet.