Jens Eriksson - Systemutvecklare, Enghouse Interactive.

Jens Eriksson arbetar på utvecklingsavdelningen som systemutvecklare. Jens har lång erfarenhet av Trio Enterprise och har förutom utveckling arbetat med leveranser och support. Som utvecklare har han framför allt arbetat med kopplingar mot externa kalender- och e-postsystem.