Jeremy Payne - VP Marketing, Enghouse Interactive

Jeremy har över 20 års erfarenhet från mjukvaru- och tjänstesektorn och han har arbetat som marknadschef på ett flertal väletablerade företag över hela världen.
I sin nuvarande roll som VP International Marketing på Enghouse Interactive, ansvarar Jeremy för kommersialiseringen av bolagets fyra nyckellösningar i Europa och Mellanöstern. Jeremy är expert på Kundrelationer och ”Interaction Management” såväl som processförbättring och ”Social CRM” och han har rest över hela världen för att presentera nyckeltrenderna inom dessa områden.