Karin Lindström-Salwin - Head of Operations, Enghouse Interactive

Karin är Head of Operations, Northern Europe med ansvaret över Enghouse´s Training, Support och Professional Services. Hon har lång erfarenhet, inom såväl offentlig som privat sektor, av att leda förändrings och förbättringsarbete med samarbete i fokus för att uppnå nytta och värde för både användare och organisation. Karin kommer närmast från Com Hem där hon ansvarade för tjänsteleveranserna av Bredband, Tv och Telefoni.