Linus Temrin - Gruppledare Kontaktcenter Norrtälje Kommun

Lång erfarenhet av bemötanden och att ge bra service. Varit många år på Kontaktcenter och har haft
möjlighet att vara med och utveckla verksamheten. Ser alltid till att invånaren är i fokus.