Lotta Petersson - Professional Service Mangager, Enghouse Interactive

Lotta Petersson är Professional Service Mangager för Enghouse Interactive produkten Trio Enterprise. Lotta har de senaste 16 åren arbetat på olika positioner i företaget, senast som Product Manager, och har en bred kunskap inom telefoni och data. Arbetet på Professional Service innebär ett nära samarbete med partner och kunder för att försöka hitta lösningar som utvecklar och förbättrar kundservicen samt arbetsmiljön för de som arbetar med Trio Enterprise.