Paul Sarin - Managing Director for Western and Northern Europe, Enghouse Interactive

Paul Sarin är sedan i våras Enghouse “Managing Director for Western and Northern Europe”. Han har arbetat på Enghouse sedan 2005 främst som Operationschef för EMEA. I botten har Paul en examen från Electrical & Electronic Engineering vid Brunel University och med över 30 års erfarenhet inom teknikbranschen är hans fokusområden att driva tillväxt, lönsamhet och förstklassig service.