Peter Ström, Service Delivery Manager, Henkel Norden

Peter jobbar som Service Delivery Manager på Henkel Norden och är bryggan mellan
användare och partners/leverantörer. Han arbetar för att försöka få ut det mesta och bästa
från investeringar/lösningar så att användaren har förutsättningar att kunna göra ett bra
jobb.