Balansen mellan människa och teknik

3 oktober @ 10:00.

10:00

– 10:30

(30′)

Gripsholm

Karin Lindström-Salwin