Parallella spår: Beslutsfattare/ kundtjänstansvariga

14:25 – 14:50 IoT-centret som förbättrar kundservicen
Vi ger dig tre praktiska exempel på hur du kan öka servicen med hjälp av Enghouse IoT-center”

14:50-15:15 Öka kvalitén i din kundtjänst med lösningar för avancerad inspelning och automatisk agent assistans
Vi öppnar Enghouse produktportfölj och visar innovativa produkter och koncept som hittills inte visats eller lanserats i Norden.

Ulf Wallin, Sales Manager Enghouse Interactive, Radek Zalewski, Customization and Test Manager Enghouse Interactive

3 oktober @ 14:25.

14:25

– 15:15

(50′)

Gripsholm

Radek Zalewski