Rehan Mirza, - Software Developer, Enghouse Interactive

Rehan har över 20 års erfarenhet från Telekombranschen, han har varit på Enghouse sedan 2012 och
jobbade innan dess på Visionutveckling. Idag arbetar han brett på Trio-plattformen med olika delar,
bland annat AutoAttendnat, Presence, Trio Web Agent samt externa kopplingar till Twitter och
Facebook.