Roger Wiklund, Account & Project Manager, Enghouse Interactive

Roger arbetar inom professional sevices som projektledare och kundansvarig för produkten Pro.
Han har lång erfarenhet inom Telecom och support och har sedan 2012 jobbat på ProOpti.
Roger projektleder och ansvarar för kunder där Pro används som en viktig del av den interna
fakturerings processen.