Sofia Lennbom - Test- och kvalitetsansvarig för ProOpti.

Sofia Lennbom arbetar på utvecklingsavdelningen som Test- och kvalitetsansvarig för ProOpti. Sofia har lång
erfarenhet av kundservice och utbildning inom telekombranschen och hon tycket det är viktigt att produkten håller en hög kvalitet och att kunderna är nöjda.

Hon kommer närmast från ProOpti som har varit en del av Enghousekoncernen sedan början av 2019.