Stein Bergstrand | Key Account Manager, NetNordic


Stein Bergstrand jobber som storkundeansvarlig i NetNordic, og har først og fremst spesialisert seg
på løsninger knyttet til digitalisering og kundeservice. Stein har gjennom de siste 10 årene bygget opp
solid kompetanse på Trio Enterprise, og har  snart jobbet 4 år i NetNordic.