Theodora Malmström - Produktmarknadschef Teams, Microsoft Sverige

Theodora brinner för teknik, digitalisering och det värde slutanvändarna får om de digitala verktygen används korrekt. Hon jobbar som produktmarknadschef för Microsoft
Teams på Microsoft i Sverige. Theodora vill att Microsoft och de nya Teamsverktygen ska upplevas
som lätta att ta till sig och roliga att arbeta med. Hon ser sig själv som Teamsevangelist. En som
driver samtal för att uppnå en djup produktkunskap – både strategiskt och på individuell användarnivå.